جشن تکلیف دختر خانم ها و آقا پسرا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

برای دختر خانم ها :

            مجموعه زینت گلها :مجموعه ای پیرامون بحث حجاب برای کودکان و بزرگسالان این مجموعه دو بخش دارد که بخش کودکان آن کارتون ها ی انیمیشنی مرتبط با حجاب است.

محصول مشترک دختر خانم ها و آقا پسرا :

          مجموعه عبادت گلها : این مجموعه پیرامون برترین عبادت یعنی نماز است که انیمیشن ها و سرود های بسیار جذابی در این زمینه دارد.